Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Kinik cerrahi uygulamalarda hastanın bir an önce sağlığına kavuşması amaçlanır.

Genel Cerrahi bölümü tarafından muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilebilecek hastalıklar aşağıdaki şekilde gruplanabilir.

Genel Cerrahi İlgi Alanları

 • Troid bezi hastalıkları: Guatr, hipertroidi, troid kanserleri
 • Meme hastalıkları: Kanser ve iyi huylu tümörler.
 • Mide-Barsak hastalıkları: Kanserler, tıkanmalar, iltihabi hastalıklar.
 • Anal bölge hastalıkları: Hemoroid, anal fissür, fistül ve abseler.
 • Karaciğer hastalıkları: Tümörler, kistler.
 • Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesi taşları, kist ve iltihaplı kese
 • Pankreas hastalıkları: Tümörler, kistler ve iltihabi hastalıklar.
 • Fıtıklar:  Karın duvarı (göbek), kasık ve ameliyat sonrası oluşan fıtıklar.
 • Küçük cerrahi İşlemler:  Lokal anestezi ile yapılabilen tüm işlemler.
 • Endoskopik İşlemler: Gastroskopi, Kolonoskopi, PEG (Perkütan Gastroskopi/ Beslenme Tüpü)

Laparoskopik Cerrahi

Genel Cerrahinin vazgeçilmezi haline gelen laparoskopik cerrahi yöntemler ameliyat ve hastanede kalma süresinin kısaltılmasına olanak sağlamakta, böylece hastalarımız daha kısa sürede normal yaşantısına dönebilmektedir. Genel Cerrahi uzmanlarımız tarafından hastalara en uygun tedavi yaklaşımı detaylı olarak anlatılmaktadır. Bunu takiben; “Uluslararası Sağlık Standartları” gereği onam formu doldurulmakta ve böylece hasta operasyon öncesi kendisine yapılacak işlemi tüm ayrıntılarıyla bilme hakkını kullanmaktadır. Bunun yanı sıra riski yüksek bazı hastalıklarda cerrahi yoğun bakım desteği ile birlikte her türlü operasyonel girişim imkanları söz konusudur.

Kanser Cerrahisi

 • Kolon CA (Barsak Kanseri)
 • Mide CA (Mide kanseri)
 • Rectum CA (Anüs/Anal bölge kanseri)
 • Meme CA