Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor?

  • Astım
  • Kronik bronşit ve amfizem (KOAH)
  • Akut bronşit
  • Zatürre
  • Plevra hastalıkları (akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, diffüz parenkimal akciğer hastalıkları)
  • Pulmoner damar hastalıkları (pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon)
  • Solunum yetmezliği
  • Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları